» Hlavní stránka

cz en

Společnost PEEM, spol.s r.o. se koncentruje na dvě linie působení:

 1. Služby při různých projektech modernizace výroby stavebních hmot, energetiky nebo i jiného průmyslu, zejména tam, kde se manipuluje se sypkými hmotami.

  Vy máte projekt, my Vám jej pomůžeme uvést do života.

  Při vizi, záměru, strategii projektu jsme zde se studií proveditelnosti, s návrhem originálního technického řešení, při plánování s pomocí při tvorbě podnikatelského plánu. Na začátku projektu Vám vypracujeme projektovou dokumentaci všech stupňů. Při realizaci Vám zajistíme dodávky, stavbu, montáž. A konečně při zkušebním provozu Vám pomůžeme uvést zařízení do chodu a zajistíme autorský dozor.

  Máme zkušenosti z výroby stavebních hmot: úpravnictví nerostných surovin, jejich výpal, příprava paliva, mletí a třídění, expedice volně ložených hmot, balení a paletizace. Široké znalosti manipulace se sypkými hmotami můžeme uplatnit i v jiném průmyslu – energetice, chemii, hutnictví, zemědělství… Umíme navrhovat a montovat velké celky, ve výškách, v horkém a prašném prostředí. Dodávky pomocných konstrukcí, skluzů, přechodů apod. si zajišťujeme sami vlastní výrobou v hale ve Zbraslavi u Rosic.

 2. Aplikace speciálních statických prací, tj. zejména efektivní zesilování stávajících zděných, kamenných, betonových a ocelových konstrukcí pomocí dodatečně vneseného předepnutí pomocí ocelových lan z ušlechtilých ocelí.

  Předpínání umožňuje zvýšit únosnost stavebních konstrukcí, zachovat a prodloužit jejich životnost a tím i jejich funkci a to i u porušených stavebních objektů. Předpínání nalézá stále častěji své místo u navrhování nových konstrukcí. Zesilování konstrukcí spočívá v aplikaci high-tech technologie - zpevnění stávajících železobetonových konstrukcí pomocí předpínacích kotevních lan Monostrand. Několik příkladů aplikací:

  • Zesílení nosníku / průvlaku jeřábové dráhy
  • Zesílení nosníku / průvlaku, střešního vazníku haly
  • Zesílení krátké konzoly sloupu
  • Zesílení základové patky sloupu, jeho dříku
  • Snížení průhybu mostového jeřábu, zvýšení jeho nosnosti
  • Zesílení zděných konstrukcí
  • Zesílení mostů

  Společnost PEEM, spol. s r.o. je držitelem Evropského patentu na "Zesílení železobetonových konzol pomocí dodatečného předpětí", držitelem Chráněného technického vzoru "Částečně předepnutá rámová příčel s parabolickými pásy", autorem Technického řešení "Zesílení mostového jeřábu pomocí dodatečného předpětí".